Phone: 0-2949-7851-55 Fax : 0-2949-7850 Mail: contact@tgssecure.com

พรบ.ฉบับใหม่ใครได้ประโยชน์

พรบ.ฉบับใหม่ใครได้ประโยชน์

หลังที่เป็นที่ถกเถียงกันมาสักระยะสำหรับ การประกาศใช้ พรบ.ฉบับใหม่ที่เกี่ยวกับการให้บริการ รปภ. และการควบคุมประสิทธิภาพการให้บริการ ถึงวันนี้เราคงต้องเดินหน้ากันต่อไปเพื่อเตรียมพร้อม และวางแผนการทำงานที่ต้องหนักขึ้นกว่าเดิม จากที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้ประกอบการก็ได้ตั้งวงเสวนาก เพื่อคลายข้อสงสัยและต้องการคำอธิบายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พรบ.ฉบับนี้ และถึงวันนี้ พรบ.ฉบับใหม่ก็พร้อมจะบังคับใช้ช่วงเดือนมีนาคม 2559 นั่นก็หมายถึง ผู้ประกอบการด้านธุรกิจรักษาความปลอดภัยทุกบริษัทฯ ก็ต้องปฏิบัติตาม พรบ. ทันที และบทความนี้ก็จะขออธิบายข้อดีและผลประโยชน์ต่างๆ จะเกิดขึ้นกับใครมากที่สุด และถ้าเราจะย้อนถอยหลังไปในอดีต เราเองก็คงจะได้สัมผัสกับข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การให้บริการรักษาความปลอดภัยรวมไปจนถึง จนท.รปภ. ที่สร้างข่าวและสร้างความไม่ไว้ใจให้กับผู้ใช้บริการพอสมควร และนี่ก็คงจะเป็นที่มาของการปรับปรุงและบังคับใช้อย่างจริงจัง แน่นอนว่าสาระสำคัญและเงื่อนไขต่างๆ ใน พรบ.ฉบับนี้ จะส่งต่อภาคธุรกิจที่ให้บริการรักษาความปลอดภัยมากพอสมควร ซึ่งจะเล่าในภายหลัง แต่ถ้าสำหรับผู้ใช้บริการแล้วต้องบอกว่า ได้รับประโยชน์ไปอย่างเต็มๆ ซึ่งอาจจะแยกออกเป็นประเด็นสั้นๆ ได้ดังนี้

 1. การคัดสรรบุคลากรที่ต้องเป็นไปตาม พรบ.ฯ
 2. ศูนย์ฝึกอบรมที่ต้องเป็นไปตาม พรบ.การจัดตั้งฯ
 3. ใบอนุญาต สำหรับบุคคลที่จะเป็น รปภ.

จากประเด็นดังกล่าว ธุรกิจที่ให้บริการ รปภ. ก็คงต้องมาวางแผนการทำงานกันใหม่เกือบทั้งระบบ เพื่อปรับตัวให้เข้ากับ พรบ.ฯ ฉบับใหม่ เริ่มที่การคัดสรรบุคลากรที่เข้ามาเป็น รปภ.คุณสมบัติเบื้องต้นต้องเป็นไปตาม พรบ.ฯ กำหนด ซึ่งอย่างน้อยๆ ก็ต้องมีวุฒิ ม.3 ทุกนายและต้องมีประสบการณ์การทำงานมาก่อน ผลดีก็คือลูกค้าจะมี จนท.รปภ.ที่มีความรู้ ความสามารถในการพูด อ่าน เขียน มาทำหน้าที่รักษาความปลอดภัย แน่นอนว่าจะตัดปัญหาเรื่องการสื่อสารได้พอสมควรทีเดียว ที่สำคัญนอกจากการคัดเลือกบุคลากรแล้ว ก็เป็นเรื่องของการฝึกอบรม ที่ธุรกิจรักษาความปลอดภัยต้องมาคิดหาแนวทางต่อไปว่า จะจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมอย่างไร ให้เป็นไปตาม พรบ.ฯ ฉบับนี้ ซึ่งในสาระสำคัญก็ชวนปวดหัวอยู่พอสมควรเหมือนกัน เพราะ พรบ.ฯ ฉบับนี้ประกาศไว้ว่า ศูนย์ฝึกอบรมฯนั้นต้องเป็นไปตามกฏเกณฑ์ของ พรบ.ฯ เท่านั้นและต้องได้รับใบอนุญาตการจัดตั้งเป็นศูนย์ฝึกอบรมฯ ก่อน ถึงจะมีสิทธิ์ออกใบอนุญาตให้กับบุคคลจะเป็น รปภ. ได้ ซึ่งเป็นที่มาของปัญหาการถกเถียงกันในกลุ่มผู้ประกอบการและภาครัฐ ทีนี้เราลองมาดูกันที่เรื่องการฝึกอบรมกัน โดย พรบ.ฯ ฉบับนี้ได้มีสาระสำคัญที่ว่า จนท.รปภ. ทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ต้องมีใบอนุญาตการเป็น รปภ. ที่รับรองโดยนายทะเบียน ตาม พรบฯ. และถ้าถามว่าความมั่นใจและประโยชน์ข้อนี้จะตกไปที่ใคร ก็คงตอบได้ไม่ยาก แน่นอนผู้ใช้บริการก็คงจะปรบมือให้กับ พรบ.ฯ ฉบับนี้ เพราะจะสร้างความมั่นใจได้มากขึ้นว่า จนท.รปภ.ที่กำลังทำหน้าที่อยู่ ณ ตอนนี้ทุกคนเป็น จนท.ที่ถูกต้องตามกฏหมายทุกนาย ว่ากันว่าใบอนุญาตฯ ให้ทำงานนั้นก็ได้มาไม่ง่ายเหมือนกัน

ทั้งหมดนี้ก็คงจะเป็นประเด็นสรุปให้เห็นภาพว่า อนาคตประเทศไทยเราจะต้องมีการยกระดับบุคลากรทางด้านรักษาความปลอดภัยให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และก็คงจะเป็นอาชีพที่มีคุณค่ามากยิ่งขึ้น เพราะคนที่จะเข้าสู่อาชีพนี้ได้จะต้องผ่านกระบวนการต่างๆ อีกมากมาย เพื่อให้แน่ใจว่า อาชีพ รปภ. จะเป็นอาชีพที่สร้างสังคมให้น่าอยู่ต่อไป

 

16 Jun 2014

เทคนิคการเลือก รปภ. สำหรับหน่วยงานหรือลูกค้า

เมื่อเราไปติดต่องานตามบริษัทต่างๆ ด่านแรกในการต้อนรับผู้มาติดต่อ คือ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) แต่ถ้าเราไปพบความไม่ประทับใจ

เราอาจจะเรียกชื่อตำแหน่งนี้ใหม่ว่า ยาม ก็ได้ โดยทั่วไปหน่วยงานที่กำกับดูแลเรื่องการรักษาความปลอดภัยมักเป็นงานของ Administration หรือ เรียกย่อๆ ว่า Admin หรือ หน่วยงานธุรการ (General Affairs) แต่ในทางบริษัทอาจมอบหมายให้ HR. กำกับดูแล และมีเทคนิคการเรียก รปภ. แบ่งตามเกรดหรือระดับดังนี้

การแบ่งประเภทบริษัทรักษาความปลอดภัย (รปภ.) เป็นอย่างไร

ระดับสูง จะเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ของบริษัทข้ามชาติหรือขนาดใหญ่ เรียกว่าติด 10 อันดับของประเทศ ที่มีการคัดเลือก รปภ. ที่มีบุคลิกดูดี ทะมัดทะแมง อัตราค่าบริการเริ่มต้น 25,500 30,500 บาท แม้ว่าจะจ่ายค่าบริการแพง ใช่ว่าจะได้ของดีเสมอไป เนื่องจากการขยายงานของบริษัท รปภ. บางครั้งทำให้การคัดเลือกและการบริการบกพร่องได้เช่นกัน

ระดับกลาง จะเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ที่รองลงมาจากระดับสูง หรือเป็นประจำบริษัท รปภ. ขนาดกลางหรือเล็ก ที่มีการคัดเลือก รปภ.ได้ดีระดับหนึ่ง แต่เนื่องจากการขาดแคลนกำลังคน อาจทำให้การคัดเลือก รปภ.ที่ไม่เหมาะสม เช่น อายุมากเกินไปหรือเด็กเกินไป ตลอดจนการอบรม หรือระบบการบริหารอาจจะไม่ดีพอ ทำให้พบเห็น รปภ.ที่หย่อนประสิทธิภาพ อัตราค่าบริการเริ่มต้น 19,500 -25,500 บาท

ระดับล่าง จะเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ที่มักจะใช้คนในท้องถิ่นใกล้ๆ สถานที่ทำงานมาทำหน้าที่ รปภ. โดยผู้ควบคุมดูแลมักจะเป็น ทหาร,ตำรวจ,ทนายความ หรือนักการเมืองท้องถิ่น ปัญหาที่พบบ่อยคือ การบริหารจัดการในเรื่องการรักษาความปลอดภัย เพราะมักพบเห็นความบกพร่องของ รปภ. เสมอๆ แก้ไขยาก จะเปลี่ยนบริษัท รปภ. ก็ต้องฝ่าด้านอิทธิพลต่างๆให้ได้ อัตราค่าบริการเริ่มต้นที่ 18,500-21,500 บาท

สรุปแล้วว่า บริษัท รปภ.จะมีปัญหาเหมือนกับบริษัททั่วๆไป คือ การขาดแคลน กำลังคนทำให้บางครั้งการคัดเลือกลดหลักเกณฑ์หย่อนคุณสมบัติ เรียกว่ามีคนมาสมัคร ก็รับไว้หมด ทำให้ได้คนที่ไม่ชอบงาน รปภ. ไม่เหมาะสมและ/หรือ ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับอาชีพนี้ได้ ทำให้อัตราการลาออกสูง เมื่อคนขาด รปภ.จึงต้องทำงานทั้งสองผลัดต่อเนื่อง ทำให้หลับยาม ดังนั้นผลการปฏิบัติหน้าที่จะขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของ รปภ. ปัญหาที่เกิดขึ้นมักเกิดจากความผิดพลาดของคน (Human Error) ดังนั้น ปัจจุบันและในอนาคตระบบรักษาความปลอดภัย จึงหันมาใช้อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยมากขึ้น และลดจำนวนการจ้างเจ้าหน้าที่ รปภ.ลง

16 Jun 2014

จรรยาบรรณงานรักษาความปลอดภัย รปภ. บริษัทรปภ.

จรรยาบรรณ หมายถึง มาตรฐานของความประพฤติ และใช้ดุลพินิจทางศีลธรรมที่ว่าด้วยการกระทำของบุคคล บริษัท องค์กร ว่าถูกหรือผิด

สมควรหรือไม่สมควร , การศึกษาและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการตัดสินใจภายในกรอบของมาตรฐานทาง ศีลธรรม หรือ การศึกษาว่ามีพฤติกรรมอะไรบ้างที่ถูก หรือดี , กระบวนความประพฤติที่กลุ่มวิชาชีพ หรือ สมาคมร่วมกันพิจารณากำหนดขึ้นเพื่อให้สมาชิกในกลุ่มหรือในสังคมนั้นยึดถือ

โดยสรุปแล้ว จรรยาบรรณงานรักษาความปลอดภัย รปภ. นั้นต้องคำนึงถึงการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ มีศีลธรรม มีจริยธรรม คือมีความสำนึกหรือความประพฤติที่ดีงามเพื่อประโยชน์สูงสุดของ รปภ.เองและบริษัท

จรรยาบรรณของบริษัท รปภ. คือข้อกำหนดอย่างเป็นทางการว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติดีที่ถูกต้อง และเหมาะสมโดยคำนึง

 • วัฒนธรรมเฉพาะในบริษัท ไม่ใช่เพียงแต่หลักจริยธรรมทั่วๆ ไป
 • ประเด็นธุรกิจที่มีความล่อแหลม อาจก่อให้เกิดปัญหาทางกฎหมาย สังคม การเมือง และอื่นๆ
 • ความเป็นไปได้สะท้อนถึงสภาพต่างๆ ในบริษัท
 • แนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีผลประโยชน์ร่วมของกิจการทั้งหมดเป็นต้นว่า ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า คู่แข่งขัน เจ้าหนี้
16 Jun 2014

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน สายงานปฏิบัติการ

ฝ่ายปฏิบัติการถือว่าเป็นหัวใจในการขับเคลื่อน? ของการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างยิ่ง หากฝ่ายปฏิบัติการมีความสนใจในหน่วยงานที่รับงานไว้ และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ( เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ) ปัญหาต่างๆจะเกิดน้อยที่สุด ทำให้ฝ่ายสนับสนุน เช่น ฝ่ายบุคคล ธุรการ และบัญชี (การเงิน) ปฏิบัติหน้าที่อย่างราบรื่น หากฝ่ายปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่บกพร่อง ไม่ว่าทั้งหน่วยงานและลูกน้อง?? ( เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ) จะเกิดปัญหากับฝ่ายต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น ตามมาเป็นจำนวนมาก เช่น การขาดจุด , การละทิ้งจุด , ค่าจ้างขาด , ค่าจ้างตกหล่น สิทธิต่างๆที่ได้รับไม่เท่าเทียมกัน ขั้นตอนการปฏิบัติงานของสายงานปฏิบัติงานนั้นประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่าย ต่างๆ ดังนี้

 1. เจ้าหน้าที่ประสานงานส่วนกลาง มีหน้าที่ประสานงานระหว่างเจ้าที่รักษาความปลอดภัย , ผู้ว่าจ้าง , สายตรวจ ตรวจสอบจุดหรือหน่วยงานต่างๆ ว่าครบหรือไม่ครบ ฯลฯ
 2. เจ้าหน้าที่ติดตาม , ตรวจสอบหน่วยงาน เวลามีเหตุการณ์ทรัพย์สินสูญหาย และ/หรือเสียหาย ถ่ายรูป , เก็บหลักฐานสถานที่หน่วยงานที่เกิดเหตุ สอบสวนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ณ จุดเกิดเหตุ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทั้งหมด และ / หรือเท่าที่จะกระทำได้ โดยใช้หลักการ 5W. , 1H.? ได้แก่ ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร ทำไม และอย่างไร ( Who , What , Where , When , Why , and How )
 3. เจ้าหน้าที่ทำประวัติ , สัญญาว่าจ้างแรงงาน , หนังสือส่งตัว โดยส่วนรวมแล้วอาจเป็นบุคคลเดียวกับเจ้าหน้าที่ประสานงานส่วนกลางก็ได้ แต่จะให้ดีควรมีตำแหน่งโดยเฉพาะ เพราะหากงานบกพร่องจะได้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้โดยตรง
 4. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ( ครูฝึก ) มีหน้าที่ฝึกอบรมบุคลากรที่เข้ามาสมัครงานรักษาความปลอดภัย มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งที่จะผลิตเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ดี และมีเกณฑ์มาตรฐานออกไปประจำหน่วยและปฏิบัติหน้าที่อย่างดีเยี่ยม เป็นที่เชิดหน้าชูตาของบริษัท แม้จะปฏิบัติงานในสำนักงานเป็นส่วนใหญ่ เมื่อถึงกำหนดระยะเวลาต้องออกฝึกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามหน่วยงาน ต่างๆ ด้วย เพื่อผู้ว่าจ้างได้รับทราบถึงภารกิจบริการหลังการขายว่าบริษัทไหนเอาใจใส่ใน ส่วนนี้เป็นสำคัญ หรืออาจจะปฏิบัติหน้าที่เหมือนกับเจ้าหน้าที่ติดตาม , ตรวจสอบหน่วยงานอีกตำแหน่งหนึ่งด้วย แต่ในทางปฏิบัติควรมีตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งโดยเฉพาะเพราะหากงานบกพร่องจะได้ มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้โดยตรง เนื่องจากเป็นตำแหน่งสำคัญตำแหน่งหนึ่ง
 5. เจ้าหน้าที่สายตรวจ เป็นเครื่องจักรสำคัญที่สุดของบริษัท บริษัทจะขับเคลื่อนได้หรือไม่ได้ก็เพราะ เจ้าหน้าที่สายตรวจ สำหรับรายละเอียดต่างๆ จะกล่าวในบทความลำดับต่อไป
16 Jun 2014

ความสำคัญของงานบริการรักษาความปลอดภัย


ผู้ว่าจ้าง
เป็นลำดับแรกที่เราต้องคำนึงถึง เพราะหากไม่มีผู้ว่าจ้างแล้วงานรักษาความปลอดภัยจะไม่สัมฤทธิ์ผลได้เลย ดังนั้นการที่เราขายงานบริการให้ผู้ว่าจ้างแล้ว สิ่งไหนหรือคำพูดใดที่เราได้ตกลงรับปากไว้ควรกระทำให้ผู้ว่าจ้างพึ่งพอใจ หากทำไม่ได้ให้เข้าพบและชี้แจงอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้ว่าจ้างได้เข้าใจ และผู้ว่าจ้างมีข้อเสนอแนะอะไร ควรนำมาแก้ไขและปรับปรุงโดยถือคติว่า งานรปภ.นั้นควรช่วยกันแก้ไขปัญหา ไม่มอบภาระให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ทั่งสองฝ่ายต้องช่วยกัน แล้วงานบริการรักษาความปลอดภัยจะมีปัญหาและอุปสรรคน้อยที่สุด

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
เป็นความสำคัญยิ่งของงานบริการรักษาความปลอดภัยเท่าๆกับผู้ว่าจ้าง เพราะถ้ามีผู้ว่าจ้างไม่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่สามารถดำเนินการได้ และถ้ามีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่มีผู้ว่าจ้างก็ไม่สามารถดำเนินการได้เช่นกัน สรุปแล้วทั้ง ผู้ว่าจ้าง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมีความสำคัญเท่าเทียมกันในลักษณะทางเศรษฐศาสตร์ มี อุปสงค์และต้องมีอุปทาน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ดีนั้น ต้องเป็นเจ้าหน้าที่มืออาชีพเข้าใจในลักษณะของงานการรักษาความปลอดภัย มีปฏิภาณไหวพริบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า มีทักษะ จริยธรรม มีพฤติกรรมดี แสดงกิริยาสุภาพ เรียบร้อย และมีความอ่อนน้อม บุคลิกภาพที่ดีการแต่งการสะอาด เรียบร้อย มีระเบียบ มีอุปการณ์พร้อมปฏิบัติงาน มีการสื่อสารที่ดี กล่าวคำทักทายด้วยคำสุภาพ ตามมาตรฐานการอบรมของทางบริษัท ใช้ภาษาที่ถูกต้อง เหมาะสม ทั้งภาษาทางคำพูดและทางกาย ให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับลูกค้า หรือผู้มาติดต่อ มีการประสานงานและการติดตามงานจนเสร็จสมบูรณ์ เอาใจใส่ดี มีการฝึกฝนให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลา มีสมาธิในการฟัง เพื่อเข้าใจความต้องการของลูกค้าหรือผู้มาติดต่อได้อย่างถูกต้อง ค้นหาความต้องการและเสนอความช่วยเหลือ โดยการสอบถามความต้องการของลูกค้าหรือผู้มาติดต่อ และอาสาที่จะเป็นผู้ช่วยเหลือ เป็นต้น

บริษัท เปรียบเสมือนตัวแทนหรือตัวกลางของทั้ง 2 ฝ่าย คือทั้งผู้ว่าจ้างและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจ้างมาให้บริหารงานเพื่อให้สำเร็จ กล่าวคือทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างไม่สูญหายและ/หรือสูญหาย มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยในหน่วยงาน ไม่ทำให้เกิดการทุจริตในหน่วยงาน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มีงานทำประกอบอาชีพสุจริต เพื่อเลี้ยงปาก เลี้ยงท้องของตนเองและครอบครัว ตลอดจนทำให้สังคมดีขึ้น

16 Jun 2014

งาน รปภ. กับ AEC จะเป็นอย่างไร

เราต้องเข้าใจก่อนว่า AEC. มาอย่างไร ประกอบด้วยอะไร แล้วมีวัตถุประสงค์อย่างไร AEC ย่อมาจาก ASEAN ECONOMIC COMMUNITY
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การค้าเสรีอาเซียนประกอบด้วยชาติสมาชิก 10 ประเทศ

 • ประเทศบรูไน
 • ประเทศมาเลเซีย
 • ประเทศอินโดนีเซีย
 • ประเทศสิงคโปร์
 • ประเทศกัมพูชา
 • ประเทศเวียดนาม
 • ประเทศลาว
 • ประเทศฟิลิปปินส์
 • ประเทศเมียนมาร์ ( พม่า )
 • ประเทศไทย


เป็นการทำข้อตกลงของประเทศดังกล่าวข้างต้น เพื่อเปิดการค้าเสรี โดยมีกำหนดเดิม คือ 1 มกราคม 2558 หรือ 1 January 2015 แต่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใหม่เป็น ภายในปี 2558 ( ค.ศ. 2015 ) คือ ภายใน 31 ธันวาคม 2558 ( 31 December 2015 ) มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสค้าขายกันอย่างเสรี แต่ก็มีอาชีพเฉพาะอาชีพเท่านั้นที่เปิดให้ประชาชน AEC. ได้เข้ามาประกอบอาชีพ และเป็นอาชีพที่ได้มาตรฐานและได้รับการรับรองให้สามารถไปทำงานต่างๆใน AEC. ได้ ซึ่งมีจำนวน 8 อาชีพประกอบด้วย

 • แพทย์ (Medical practitioners.)
 • ทันตแพทย์ (Dental practitioners.)
 • พยาบาล (Nursing Services.)
 • พนักงานบัญชี (Accountancy Services.)
 • สถาปนิก (Architectural Services.)
 • วิศวกร ( Engineering Services.)
 • นักสำรวจ (Surveying Qualifications.)
 • บุคลากรวิชาชีพทางการท่องเที่ยวและการเกษตร (Personnel And Agricultural professionals.)


กล่าวโดยสรุปย่อๆว่า AEC. จะมาหรือไม่มาก็ไม่มีผลกระทบกับ รปภ. แต่อย่างไร เพราะหาก AEC. เข้ามาก็จะเพิ่มงานให้ รปภ. เป็นจำนวนมาก เนื่องจากปัจจุบัน รปภ. ก็ขาดแคลนแรงงานเป็นจำนวนมากอยู่แล้ว ดังนั้น บริษัท รปภ. จึงต้องรักษามาตรฐานให้มีมากขึ้น กล่าวง่ายๆคือการแข่งขันกันเอง โดยการให้บริการลูกค้าดีกว่ากัน

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของ ทีจีเอส

เมื่อลูกค้าตัดสินใจเลือกทีจีเอสเป็นบริษัทที่ให้บริการดูแลรักษาความปลอดภัยแล้ว ลูกค้าจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีผ่านเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของทีจีเอส ที่ได้รับการฝึกอบรมเพื่อการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งคอยให้บริการลูกค้าตลอด 24 ชม.

เพราะทีจีเอส เข้าใจและตระหนักเป็นอย่างดีในเรื่องการแต่งกายและพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยขณะปฏิบัติหน้าที่เพราะนั่นคือความพึงพอใจของลูกค้าที่จะมีต่อทีจีเอสก็ให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากรของทีจีเอสให้มีประสิทธิภาพก่อนจะเริ่มปฏิบัติงานในหน่วยงานของลูกค้า

คุณสมบัติ รปภ.

คุณสมบัติพนักงานรักษาความปลอดภัย
1. ชายไทยอายุตั้งแต่ 20 45 ปี
2. ความสูง 165 ซม. หรือมีความเหมาะสม
3. มีความรับผิดชอบปฏิบัติตามระเบียบวินัยของบริษัท ฯ
4. เคยผ่านงานที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ หรือผ่านการฝึกเป็นทหารมาก่อน
5. ต้องมีประวัติการทำงานที่ดี ไม่มีประวัติในทางที่เสื่อมเสีย และสามารถตรวจสอบได้
6. มีโทรศัพท์มือถือ / เบอร์บ้าน ที่สามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชม.
7. ต้องพูด อ่าน เขียน ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะต้องเขียนรายงานการปฏิบัติงานรายวันได้

ลักษณะของเจ้าหน้าที่ รปภ. ขณะปฏิบัติหน้าที่
1. เจ้าหน้า รปภ. ของเราต้องสวมใส่เครื่องแบบตามที่บริษัทฯ กำหนด และดูสะอาดเรียบร้อย ในขณะปฏิบัติหน้าที่
2. ต้องสวมรองเท้าหนังสีดำ ถุงเท้าสีดำ และดูต้องสะอาดเรียบร้อย
3. เจ้าหน้าที่ รปภ. ของเราต้องไว้ผมทรงสุภาพเท่านั้น
4. ต้องพกบัตรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในขณะปฏิบัติหน้าที่


ระเบียบปฏิบัติงาน :

เจ้าหน้าที่ รปภ.ของเราต้องปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ กฏระเบียบ ของบริษัทฯ / ผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีรายละเอียดังต่อไปนี้ :

การประสานงานบริษัทฯกับผู้ว่าจ้าง

การประสานงานบริษัทฯกับผู้ว่าจ้าง
1. จัดการประชุมระดับผู้ปฏิบัติงานทุกสัปดาห์ แล้วรายงานผลการประชุมทุกครั้ง
2. จัดการประชุมระดับผู้บริหารอย่างน้อยเดือนละครั้ง เพื่อนำข้อบกพร่องไปปรับปรุงแก้ไข และพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น
3. การรายงานประจำวันโดยละเอียดต่อผู้บริหารทุกวัน
4. ตรวจสอบข้อผิดพลาดและข้อบกพร่อง บันทึกทำสถิติผลการทำงานของพนักงานทุกนาย โดยเก็บข้อมูลไว้ในคอมพิวเตอร์

การตรวจสอบผลงาน
1. การรายงานผลการปฏิบัติงานประจำวัน
2. การรายงานข้อบกพร่องประจำวัน(โดยรับจ้างผู้ตรวจสอบ)
3. รวบรวมผลการปฏิบัติงานประจำเดือน
4. รวบรวมข้อบกพร่องประจำเดือน
5. รายงานผลการแก้ไขข้อบกพร่องประจำเดือน

มาตรฐานการฝึกอบรมบุคลากร

มาตรฐานการฝึกอบรมบุคลากร

เรามีมาตรฐานในการให้ การฝึกอบรมที่ดี ให้กับเจ้าหน้าที่ รปภ. และสายตรวจของเรา เพราะเราเชื่อว่าการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ เป็นการเตรียมความพร้อมให้เจ้าหน้าที่ของเราสำหรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น จริง สิ่งสำคัญของการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณภาพสูงสุดคือการที่มีสัญชาตญาณที่ดี สำหรับการทำงานด้านรักษาความปลอดภัย เป็นหนึ่งในนโยบายที่เราให้ความมั่นใจกับลูกค้า และยังมีการพัฒนาความสามารถขั้นพื้นฐานผ่านการฝึกอบรมที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ที่ดีอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

พนักงานรักษาความปลอดภัย
1. ฝึกอบรมภาคทฤษฎีงานรักษาความปลอดภัย 3 วัน

 • กฏระเบียบการปฏิบัติงาน วินัย ข้อบังคับ บทลงโทษ
 • ทฤษฎีการดับเพลิง
 • ทฤษฎีการสังเกตุการณ์ เทคนิคการตรวจสอบต่าง ๆ

การคัดสรร บุคลากร และคุณสมบัติ รปภ.


ขั้นตอนในการคัดสรรบุคลากร

 1. กรอกใบสมัคร
 2. สัมภาษณ์เบื้องต้น
  • ตรวจสอบความถูกต้องของใบสมัคร
  • ทดสอบทักษะเรื่องการเขียนและการพูด
  • ตรวจสอบประวัติที่ผ่านมา รวมทั้งประวัติอาชญากรรม
 3. สัมภาษณ์ครั้งที่ 2 โดยหัวหน้างาน / สายตรวจที่ดูแลรับผิดชอบ
 4. ตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตขับขี่ ในกรณีที่เป็นพนักงานสายตรวจ หรือต้องใช้ยานพาหนะ
 5. ตรวจสอบประวัติการใช้สารเสพติด
 6. ชี้แจงเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่การทำงาน และระเบียบปฏิบัติ
 7. กำหนดตำแหน่งการปฏิบัติงานตามคุณสมบัติและความเหมาะสม
 8. เข้ารับการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติตามที่บริษัทฯ กำหนด
 9. จัดหาหน่วยงานที่เหมาะสมสำหรับการปฏิบัติงานจริง
 10. ปฏิบัติงานจริง

About TGS

TGS เรามีประสบการณ์ที่สามารถ แนะนำมาตรการรักษาความปลอดภัยการปกป้องบุคคลและสินทรัพย์เราสามารถประยุกต์ ใช้กลยุทธ์การรักษาความปลอดภัยให้มีประสิทธิ ภาพและช่วยพัฒนานโยบายการรักษาความปลอดภัยพร้อม ทั้งจัดทำขั้นตอน คู่มือและแนวทางที่จะตอบสนองความต้องการของท่าน

"Shift Security to The Future "

 

ขอใบเสนอราคา

บริษัท ทีจีเอส ซีเคียว โซลูชั่นส์ จำกัด
140 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว
เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
Tel. 0-2949-7851-55
Fax: 0-2949-7850
Mobile: 09-1909-1888

Industries We Served

โรงงานอุตสาหกรรมและการผลิต
ธนาคาร/สถาบันการเงิน
การบิน
และการขนส่ง
สถาบันการศึกษา
ห้างสรรพสินค้า
สถานพยาบาล

โรงแรม /ที่พัก
สถานบันเทิง
ธุรกิจค้าปลีก
สนามกอล์ฟ

ที่อยู่อาศัย

Contact Our

Find A Job
Get Quotation
Request Service

ช่องทางติดต่อ

 

JoomShaper