มาตรฐาน งานบริการ รักษาความปลอดภัย รปภ.

คุณสมบัติพนักงานรักษาความปลอดภัย
1. ชายไทยอายุตั้งแต่ 20 ? 45 ปี
2. ความสูง 165 ซม. หรือมีความเหมาะสม
3. มีความรับผิดชอบปฏิบัติตามระเบียบวินัยของบริษัท ฯ
4. เคยผ่านงานที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ หรือผ่านการฝึกเป็นทหารมาก่อน

แหล่งที่มาของบุคลากร
1. รปภ. เดิมที่มีอยู่แล้ว แต่คัดเลือกให้ได้ตามคุณสมบัติ
2. การจ้างค่าแรงสูงกว่า เพื่อจะมี รปภ.ย้ายเข้ามาสมัคร ทำให้มีโอกาสในการคัดเลือกมาก
3. ตามสายการจัดหางานที่บริษัท ฯ วางใจ

การคัดเลือกและตรวจสอบพนักงานที่เข้ามาทำงาน
1. คัดเลือกตามคุณสมบัติที่บริษัท ฯ กำหนดไว้
2. จัดทำประวัติพนักงานโดยละเอียด ส่งให้ผู้ว่าจ้างทุกนาย
3. ส่งประวัติตรวจสอบตามขั้นตอนของกองทะเบียนประวัติอาชญากรรม