มาตรฐาน งานบริการ รักษาความปลอดภัย รปภ.
บริการรักษาความปลอดภัย ที่ได้มาตรฐานตาม พ.ร.บ.
รปภ. ของเรา ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรรักษาความปลอดภัย 40 ชั่วโมงทุกนาย