มาตรฐาน งานบริการ รักษาความปลอดภัย รปภ.

[vc_row][vc_column][vc_column_text css_animation=”flipInX”]          อดีต-ปัจจุบัน งานรักษาความปลอดภัยมีความสำคัญ และเป็นที่ต้องการของตลาดมากเพื่อลดความเสี่ยงภัย ที่อาจจะเกิดขึ้น กับ ชีวิต และทรัพย์สินในการ ประกอบธุรกิจ กิจการต่างๆ หรือ การพักอาศัย เนื่องจากปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคมปัจจุบัน ทำให้มีอาชญากรรม และความเสื่อมโทรมทางจริยธรรม ติดตามมาด้วย ในปัจจุบัน ทำให้มีข่าวเหตุการณ์ที่เกิดจากความไม่ปลอดภัยทางด้านต่าง ๆ อาทิ การทุจริต การโจรกรรม เหตุไฟไหม้ ฯลฯ ซึ่งงานรักษาความปลอดภัยมีส่วนช่วยให้ปัญหาเหล่านี้ ให้ลดน้อยลง ป้องกัน ลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ประกอบกับความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ มีการขยายของภาคธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ภาคการให้บริการ ภาคอุตสาหกรรม การขยายตัว ภาคธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องใช้บริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ควบคู่กับเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยต่าง ๆ

แทคการ์ด ตระหนัก เข้าใจถึงปัญหาดังกล่าว และเป็นโอกาสในการสร้างบริการ เพื่อความปลอดภัยของธุรกิจ จึงก่อให้เกิดการรวมตัวของผู้บริหาร ผู้มีความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ด้านการรักษาความปลอดภัย มากกว่า 20 ปี มีความมุ่งหวังที่จะพัฒนางานรักษาความปลอดภัย บุคลากรด้านรักษาความปลอดภัย และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ควบคู่กับการให้บริการ เพื่อลดปัญหาด้านอาชญากรรมในประเทศ สร้างความปลอดภัยให้กับภาคธุรกิจ และภาคครัวเรือน และมีส่วนส่งเสริมให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตไปพร้อม ๆกับความปลอดภัย อย่างยั่งยืน มั่นคง ปลอดภัย[/vc_column_text][vc_single_image image=”3084″ img_size=”full” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row]