มาตรฐาน งานบริการ รักษาความปลอดภัย รปภ.

เงื่อนไขการให้บริการรักษาความปลอดภัย

บริษัท แทคฯ ให้บริการรักษาความปลอดภัย หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน อาทิ บริษัทฯ ห้าง ร้าน หมู่บ้าน คอนโดมิเนียม ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร โรงพยาบาล ด้วยทีมงานมืออาชีพ มีความรับผิดชอบ บริหารงานอย่างเป็นระบบ

  1. หัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัย ราคาเริ่มต้นที่ 2x,xxx.-
  2. พนักงานรักษาความปลอดภัย ชายราคาเริ่มต้นที่ 2x,xxx.-
  3. พนักงานรักษาความปลอดภัย หญิงราคาเริ่มต้นที่ 2x,xxx.-

*** อัตราค่าบริการ และวงเงินประกันภัย สามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจ ลักษณะงาน และความเสี่ยง ของพื้นที่ ๆ ให้บริการ
*** วงเงินประกันความเสียหายต่อครั้ง สามารถเพิ่มได้ ขึ้นอยู่กับอัตราค่าบริการรักษาความปลอดภัย

การลงงานลูกค้าจะต้องเซ็นสัญญาว่าจ้างรักษาความปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 7 วัน , 15 วัน , 30 วัน ซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนพนักงานรักษาความปลอดภัย และลักษณะงานของลูกค้า


กรอกข้อมูลเพื่อขอใบเสนอราคา