มาตรฐาน งานบริการ รักษาความปลอดภัย รปภ.

รักษาความปลอดภัย ห้างสรรพสินค้า

เราให้บริการรักษาความปลอดภัยในมาตรการต่างๆ หลายรูปแบบ สำหรับศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า รวมไปถึงการดูแลเจ้าของกิจการให้ได้รับความปลอดภัย ดังต่อไปนี้ :

  1. ดูแลและป้องกันสินค้าและแบรนด์ต่างๆ
  2. การฝึกอบรมการต้อนรับลูกค้าที่
  3. การจัดการ การดำเนินงานการรักษาความปลอดภัย
  4. การจัดการกับเหตุเร่งด่วนในลักษณะต่างๆ
  5. การรักษาความปลอดภัยของยานพาหนะและลานจอดรถ
  6. การรับเรื่องในกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉิน
  7. การรักษาความปลอดภัย งานเปิดตัวผลิตภัณฑ์
  8. ออกแบบวิธีการควบคุมการสื่อสารโดยอาศัยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  9. เพิ่มระบบการตรวจสอบ การเตือนภัย และการจัดการระบบรักษาความปลอดภัยโดยนวัตกรรมใหม่ๆ
  10. ตรวจสอบกล้องวงจรปิด และรายงานเหตุการณ์