มาตรฐาน งานบริการ รักษาความปลอดภัย รปภ.

งานรักษาความปลอดภัย อาคารสำนักงาน

งานรักษาความปลอดภัยที่เราให้บริการกับอาคารสำนักงานและอสังหาริมทรัพย์นั้น จำเป็นจะต้องวางแผนการทำงานอย่างรัดกุมเพราะเป็นสถานที่ๆ ที่มีบุคคล พนักงาน และยานพาหนะเข้าออก ตลอดเวลาแผนการทำงานจะต้องมั่นใจว่าครอบคลุมเหตุฉุกเฉินหรือเหตุร้ายต่างๆ ได้ทันท่วงที การนำอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเข้าช่วยการทำงานก็ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่เราพร้อมจะมอบให้สถานที่นั้นๆ ตลอดไปจนถึงการรับเรื่อง ในกรณีต่างๆ เพื่อการประสานงานไปยังฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้องสามารถกระทำได้อย่างทันที โดยอาศัยอุปกรณ์การสื่อสารที่ทันสมัย สำหรับการลาดตระเวนในบริเวณรอบๆ หรือในอาคาร จนท.รปภ.จะมีตารางเวลาในการลาดตระเวนอย่างชัดเจน และแผนสุ่มตรวจในเวลาต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจว่า สถานที่ของท่านจะได้รับความปลอดภัยอยู่สูงสุด

  1. การตรวจตราหลังเวลาการปฏิบัติงาน
  2. การตรวจตราตามจุดสำคัญๆ อย่างเคร่งครัด
  3. การดูแลและรักษาความปลอดภัยในเหตุการณ์ต่างๆ
  4. การดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ลานจอดรถ
  5. การเฝ้าระวังเหตุการณ์ฉุกเฉิน 24 ชม.
  6. ศูนย์บริการข้อมูล 24 ชม.