มาตรฐาน งานบริการ รักษาความปลอดภัย รปภ.

[vc_row ppadding=”vc_pixrow-no-padding”][vc_column width=”1/2″][vc_line_chart style=”custom” values=”%5B%7B%22title%22%3A%22One%22%2C%22y_values%22%3A%2210%3B%2015%3B%2020%3B%2025%3B%2027%3B%2025%3B%2023%3B%2025%22%2C%22color%22%3A%22blue%22%2C%22custom_color%22%3A%22%23f26520%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Two%22%2C%22y_values%22%3A%2225%3B%2018%3B%2016%3B%2017%3B%2020%3B%2025%3B%2030%3B%2035%22%2C%22color%22%3A%22pink%22%2C%22custom_color%22%3A%22%23494949%22%7D%5D”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_round_chart type=”doughnut” style=”custom” stroke_width=”2″ stroke_color=”custom” values=”%5B%7B%22title%22%3A%22One%22%2C%22value%22%3A%2260%22%2C%22color%22%3A%22peacoc%22%2C%22custom_color%22%3A%22%23f26520%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Two%22%2C%22value%22%3A%2240%22%2C%22color%22%3A%22vista-blue%22%2C%22custom_color%22%3A%22%23494949%22%7D%5D” custom_stroke_color=”#f7f7f7″][vc_progress_bar values=”%5B%7B%22label%22%3A%22Development%22%2C%22value%22%3A%2290%22%2C%22color%22%3A%22custom%22%2C%22customcolor%22%3A%22%23f26520%22%2C%22customtxtcolor%22%3A%22%23ffffff%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22Design%22%2C%22value%22%3A%2280%22%2C%22color%22%3A%22custom%22%2C%22customcolor%22%3A%22%23dd9933%22%2C%22customtxtcolor%22%3A%22%23ffffff%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22Marketing%22%2C%22value%22%3A%2270%22%2C%22color%22%3A%22custom%22%2C%22customcolor%22%3A%22%23494949%22%2C%22customtxtcolor%22%3A%22%23ffffff%22%7D%5D”][/vc_column][/vc_row]