เกือบทุกบริษัทมีมาตรฐานดึงดูดแรงงานให้มาเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทั้งนั้น

หากบริษัทไหนไม่มีถือว่าเสียเปรียบบริษัทที่มี แต่จริงๆ แล้วทุกบริษัทมีสวัสดิการเหมือนกันหมด และทำไม รปภ. จึงไม่หยุดนิ่ง ยังคงหมุนเวียน เข้า-ออก บริษัทต่างๆ ตลอดเวลาไม่ว่าจากบริษัทใหญ่ๆ ไปบริษัทขนาดกลางและเล็ก ในทางกลับกันจากบริษัทเล็กๆ ไปขนาดกลางและใหญ่ แต่ละบริษัทมีมาตรการในการคัดเลือกบุคลากรกันทั้งนั้น เกือบ 100 ทั้ง 100% จะรับหมด แล้วมาตรวจสอบคุณภาพภายหลัง หากมีคดีอาญาก็ปลดออกจากงานภายหลัง เนื่องจากแรงงาน รปภ. ขาดแคลนจำนวนมาก แม้แต่บริษัทใหญ่ๆ องค์การทหารผ่านศึก ซึ่งจะมีสวัสดิการกว่าบริษัทต่างๆ โดยทั่วไป จึงทำให้เห็นว่าค่ามาตรฐานดึงดูดแรงงาน ฟรีค่าชุด เงินเบิก ปกส. ไม่หักเงินประกัน ทำงานใกล้ที่พัก ไม่สามารถดึงดูดแรงงาน รปภ.ได้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างว่าบริษัทไหนที่ รปภ.พอใจก็จะอยู่ปฏิบัติงานนานหน่อย หากไม่พอใจก็พร้อมที่จะออกไปทำงานที่บริษัทใหม่ตลอดเวลา โดยไม่ใส่ใจหรือ สนใจเลยว่าบริษัทจะได้รับความเสียหายเพียงใด เพราะ รปภ.มากประสบการณ์มีโอกาสเลือกบริษัท มิใช่บริษัทมีสิทธิเลือก รปภ.